PrivacyverklaringPlano Plastics

Privacy is een grondrecht.

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw privacy bij ons in goede handen is.

Wij vinden dat u altijd hoort te weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, wat wij ermee doen en dat u hier makkelijk en snel inzicht in hoort te hebben. Daarom gaan wij het anders doen. We zorgen voor meer transparantie en meer gemak en passen ons Privacy Statement hierop aan. Omdat op 25 mei 2018 de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is ingegaan, vindt u hier ons vernieuwde Privacy Statement. Wij zorgen ervoor dat u precies weet waar u aan toe bent. En, net zoals dat geldt bij voorwaarden, adviseren wij u het nieuwe statement te lezen.

Dit is een aangescherpte wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Aangepast aan het digitale tijdperk. Want steeds vaker worden persoonsgegevens gedeeld. Deze wet zorgt ervoor dat bedrijven moeten kunnen aangeven welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. En ook hoe deze persoonsgegevens zijn beveiligd. Deze nieuwe wetgeving geldt voor alle Europese ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Wij¹zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hieronder leggen wij u dan ook graag uit wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met ons, of u nu klant bent of bent geweest. Ook geldt dit statement als u klant wilt worden of als u onze websites bezoekt. Wij kunnen het Privacy Statement wijzigen. De  laatste versie vindt u altijd op deze website. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.Bij materiële wijzigingen van het Privacy Statement informeren wij hierover rechtstreeks.

Goed om te weten: Wij verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens nooitaan bedrijven die uw gegevens voor eigen commerciële en marketing doeleinden gebruiken. Beloofd.

Als u contact met ons heeft, leggen we persoonsgegevens van u vast. Daar kunnen we kort over zijn. Of u nu een nieuwe klant van ons wordt of bent geweest, een offerte aanvraagt, uw mailadres doorgeeft, abonneert op onze nieuwsbrief, onze app(s) gebruikt, met ons belt of chat, na elk contact kunnen wij persoonsgegevens van u vastleggen.
Natuurlijk vaak gewoon omdat dit nodig is. Want zonder adresgegevens is het niet mogelijk producten of diensten bij of namens u te leveren. Maar ook om u steeds beter vooraf te adviseren en te helpen. Via onze adviestools, seintjes en Mijn Plano². Wij bieden graag hulp bij het kiezen en daarnaast zorgen we er zo goed mogelijk voor dat we u een persoonlijk en bij u passend/relevant aanbod doen.

Wij leggen verschillende persoonsgegevens van u vast. Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken. Zoals uw voor- en achternaam, (bezoek-, correspondentie-, aflever-)adres, geslachtᶟ (t.b.v. juiste aanhef), e-mailadres, telefoonnummer, functie, bankrekeningnummer, btw-nummer,leveringscondities en ook uw interesses in producten en diensten, en in voorkomend geval ook adres en bankrekeningnummer van eindgebruiker.

We leggen uw gebruikersnaam vast. Die geeft u door als u zich aanmeldt bij uw persoonlijke omgeving van Mijn Plano, of als u gebruik maakt van onze app’s. Bij een bezoek aan onze websites kunnen wij uw surf- en klik-gegevens verwerken als u het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd. Meer informatie over ons Cookie Statement.

Naast de persoonsgegevens die wij van u ontvangen, ontvangen en/of vragen wij ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens. Dit kan informatie zijn uit openbare bronnen, zoals van het CBS en ook van derden zoals klantinformatiebedrijven. De soorten gegevens die we hierbij verzamelen zijn onder andere bedrijfskenmerken zoals sector en aantal werknemers.

Hier geven wij aan waar wij uw persoonsgegevens voor kunnen gebruiken. Het is dus niet zo dat we dit altijd doen. Maar zo weet u wel precies waar u aan toe bent. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Uw aanvraag voor een product of dienst te beoordelen en te accepteren;
 • Een (on-)bewerkt of ander product of dienst aan of namens u televeren;
 • Uw aanvragen, opdracht te verwerken voor het sturen van een factuur, uw overstap naar ons of een andere leverancier te verzorgen of uw verhuizing te regelen;
 • U te registreren voor Mijn Plano. Zodat u zelf uw zaken regelt wanneer u wilt;
 • Uw vraag te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, app of andere sociale media;
 • U te informeren. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en video’s, maar ook als onze algemene voorwaarden, tarieven wijzigen. Of als door wettelijke maatregelen een product(-eigenschap) wijzigt door ge-/verbod op een grondstof, wijze van bewerken/verwerken, opslag etc.
 • Een klacht, geschil of vordering te behandelen;
 • Te gebruiken voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden.
  Als u telefonisch contact opneemt kunnen wij uw gesprek meeluisteren of opnemen. We gebruiken dit voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden om onze dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk wordt u hierover van te voren geïnformeerd en expliciet uw toestemming gevraagd, en zorgen we ervoor dat de opgenomen telefoongesprekken na korte tijd worden vernietigd.
 • Betaalgedrag te toetsen.
  Wij toetsen na het aangaan van de leveringsovereenkomst (maar voordat wij starten met ontwerp, inkoop, voorbereiding, productie etc) uw betaalgedrag, waarbij we een inschatting maken of u in staat bent om onze facturen te betalen. Komt uit de toets dat u in het verleden moeite had uw rekeningen te betalen of dat het risico hoger is dan gemiddeld dat u niet aan uw betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, dan vragen wij u een (aan-)betaling, zoals beschreven in de Algemene voorwaarden
 • U nieuwsbrieven, magazines, aanbiedingen voor producten en diensten of andere marketingberichten te sturen.
  Voor onze marketingberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail, apps, sociale media en uw persoonlijke onlineaccounts, zoals Mijn Plano. Ook kunnen we persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook. Wij adviseren u dan ook om het privacy beleid van de verschillende social media bedrijven te lezen. Zodat u weet hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens;
 • Te bepalen of wij u kortingen of een aanbiedingen kunnen geven voor soortgelijke producten en/of diensten;
 • U te verleiden met een aanbod om weer klant te worden, als u geen klant meer bent. Wilt u liever niet dat wij u aanbiedingen doen, maak dan gebruik van het Recht van Bezwaar. Aan u de keus.
 • Klanttevredenheidsonderzoek te doen waarmee we onze producten, diensten of dienstverlening kunnen verbeteren;
 • Interne verbeteranalyses te doen.
  Wij streven ernaar onze klanten optimaal te bedienen. Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze producten en onze dienstverlening. Hierbij maken wij ook gebruik van data analyse. Zo kunnen wij zien wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Hierdoor weten wij wat wij moeten verbeteren en krijgen wij ideeën voor nieuwe producten en diensten. Voor deze analyses gebruiken wij de databronnen die worden genoemd onder ‘Welke persoonsgegevens leggen wij vast’. Bij deze analyses trekken wij algemene conclusies over klantgroepen en gebruiken wij geen direct herleidbare persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld naam en emailadres.
  Voorbeelden van verbeter analyses:
 • Analyses naar de oorzaken van positieve en negatieve klantfeedback zodat wij onze processen kunnen verbeteren;
 • Meten van de hoeveelheid contacten met onze klantenservice kanalen om bijvoorbeeld informatie op de website te verbeteren;
 • Rapporteren op de effectiviteit van onze processen en campagnes.

Persoonlijke, relevante aanbiedingen te doen. Wij informeren u over producten en diensten die voor u relevant zijn. Met behulp van data analyse onderscheiden wij klantgroepen met dezelfde voorkeuren of gedragingen en vertalen die op een geautomatiseerde manier naar aanbiedingen die passen bij individuele klanten. Hiervoor maken wij gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens, soms aangevuld met beschrijvende gegevens (wijze aan aan-/uitlevering, labels, verpakkingswijze etc) van externe klantinformatiebedrijven. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Van onze klanten weten wij welk producten/diensten zij hebben afgenomen, en veelal ook wat de toepassing is etc. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld bij een aangekondigde aan ons opgelegde prijsstijging u een passende aanbieding doen tegen de oude lagere prijs.
 • Op basis van de gegevens die wij van u hebben vermoeden wij dat u bijvoorbeeld interesse heeft in duurzame producten. Daarom krijgt u dan van ons een aanbieding voor een duurzaam product.
 • Producten of diensten aan te bieden via een van de Plano apps. Dit privacy statement en eventuele aanvullende statements zijn ook van toepassing op onze apps.
 • Onze Plano punten, cadeautjes en voordelen aan te bieden.
 • Cookies en daarmee vergelijkbare technieken aan te bieden. Hierdoor worden onze websites persoonlijker en relevanter voor u.
 • Ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT omgeving.
 • Fraude te voorkomen of op te sporen en audits/onderzoeken te doen.
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving. Op grond van verschillende wetten en regels zijn wij verplicht persoonsgegevens te verwerken. Zoals voor de Belastingdienst/douane (btw, belasting, accijns etc). Maar soms ook voor derden, zoals de politie als het gaat om een strafrechtelijk onderzoek, of aan een toezichthouder.
 • Accountantscontroles te kunnen uitvoeren.
 • Persoonsgegevens te kunnen verwerken en delen met een externe partij bij (de voorbereiding op een) fusie, overname of wijziging in de zeggenschap van het bedrijf.

Wij mogen uw persoonsgegevens alléén verzamelen en verwerken als er een zogenaamde wettelijke grondslag voor is.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst: U vraagt een product of dienst bij ons aan. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk: wij zorgen ervoor dat dit op het juiste adres, t.a.v. de juiste afdeling, referentie en/of persoon gebeurd.
 • Na toestemming: Hebben wij uw toestemming nodig? Dan vragen wij hierom op dat moment. En hier kunt u ook altijd uw toestemming weer intrekken. In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat wij u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Op basis van de wet: Op grond van verschillende wetten en regels zijn wij verplicht persoonsgegevens te verwerken. Zoals voor de Belastingdienst/douane (btw, belasting, accijns etc). Maar soms ook voor derden, zoals de politie als het gaat om een strafrechtelijk onderzoek, of aan een toezichthouder.
 • Als er sprake is van gerechtvaardigd belang: Dit betekent dat we voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang hebben. Bij het vaststellen van dit gerechtvaardigd belang worden ook altijd uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens afgewogen tegen de belangen van ons. Het gerechtvaardigd belang van ons is gelegen in:
  • Het waarborgen van de functionaliteit en veiligheid van onze gebouwen, machines, systemen en medewerkers.
  • Fraude monitoring, preventie en detectie ten behoeve van risicomanagement en om de continuïteit en reputatie van het bedrijf te waarborgen.
  • Marketingactiviteiten en profilering: om persoonlijk en relevant te kunnen zijn in het aanbieden van producten en/of diensten naar u toe.
  • Toetsing op betaalgedrag: Wij toetsen vooraf of u straks onze nota’s kunt betalen. Zodat wij allebei geen risico lopen als het mis gaat met betalen. Wij maken hierbij gebruik van de bij ons bekende gegevens over uw betaalgedrag (indien u binnen 1 jaar afwezigheid opnieuw bij ons klant wordt) of wij laten een ander bedrijf voor ons deze kredietwaardigheidstoets uitvoeren. De toets en het besluit over de (aan-)betaling vinden (zoveel mogelijk) geautomatiseerd plaats. Dit helpt ons om op een uniforme wijze te beslissen of wij een (aan-)betaling vragen. Dit beperkt ook het aantal verwerkingen van uw persoonsgegevens ten opzichte van een handmatige beoordeling. U kunt bij onze Klantenservice altijd terecht voor vragen over de toets en over de uitkomst van de toets. Voor meer informatie: betaalgedrag.
  • Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken ter verbetering van onze producten en diensten en onze service aan u.
  • Eventuele overdracht te regelen, zoals fusie of een overname van het bedrijf(-sonderdeel).
  • Meeluisteren en opnemen van telefoongesprekken: voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden ter verbetering van de service aan u.U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben. Stuur een brief of e-mail en geef aan waarom u bezwaar maakt en welk gerechtvaardigd belang het betreft. Wij beoordelen of wij aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het kan zijn dat wij, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken.

Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van commerciële boodschappen of tegen de daarop gebaseerde profilering? Laat het ons weten via Recht van Bezwaar. Wij stoppen dan direct.

 • Met politie, toezichthouders (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de ACM) en de Belastingdienst. Wij verstrekken alleen gegevens als we dit volgens de wet verplicht zijn.
 • Met adviseurs waaronder advocaten, accountants, auditors.
 • Met data-entrybedrijven: Deze bedrijven helpen ons bij optimaliseren van marketing processen en uitvoering van campagnes.
 • Met callcenterbedrijven: Om u te helpen bij al uw vragen en verzoeken. Ook kunnen wij deze bedrijven inschakelen voor marketing en sales activiteiten.
 • Met incassobureaus, deurwaarders en bewindvoerders: Als u niet of niet op tijd uw rekeningen betaalt, kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder of incassobureau.
 • Met marktonderzoekbureaus: Voor onderzoek zoals bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoek.
 • Met marketing en sales bureaus: Om ons te helpen bij het opzetten en uitvoeren van effectieve marketing en sales campagnes.
 • Met financiële instellingen en payment service providers: ten behoeve van betalingen.
 • Met een kredietinformatiebureau: Om te kunnen toetsen of u straks onze nota’s kan betalen.
 • Met prijsvergelijkingsbureaus: Zij verstrekken informatie over onze aanbiedingen op hun website.
 • En ook aan dienstverleners op het gebied van automatisering.
  Voor onder meer het onderhoud van onze netwerken of de opslag van gegevens.

Voor zover deze partijen voor hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, hebben wij duidelijke technische en organisatorische afspraken gemaakt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

We werken met derde partijen binnen en buiten Europa. Als het buiten Europa is, dan maken we afspraken volgens de regels die gelden bij internationale doorgifte van persoonsgegevens. We gebruiken de standaardbepalingen voor gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. 

Of het betreffende land waar de persoonsgegevens worden verwerkt biedt een passend beschermingsniveau vergelijkbaar met Europa. De Europese Commissie heeft hiervoor dan een adequaatheidsbesluit vastgesteld.

Wilt u meer weten over de passende waarborgen die wij afspreken bij een internationale overdracht van persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar: data.protection@planoplastics.nl En vraag naar ‘internationale doorgifte van persoonsgegevens’.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

 • Zeven jaar na einde van de overeenkomst: dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen.
 • Aan de telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoelstellingen is een maximale bewaartermijn van 3 maanden verbonden.

Krijgen wij uw gegevens, dan zorgen wij ervoor dat ze beveiligd zijn tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. We bewaren persoonsgegevens op servers in een beveiligde omgeving.

Mocht een andere partij voor ons persoonsgegevens verwerken dan stellen wij uiteraard dezelfde beveiligingseisen. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen.

Recht op inzage in uw persoonsgegevens:

U heeft het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij ze gebruiken. In Mijn Plano onder Mijn gegevens, ziet u sowieso de gegevens die wij van u hebben of gebruiken. Wilt u liever een overzicht per e-mail ontvangen? Dat regelt u via Recht op inzage persoonsgegevens, in Mijn Plano.
Een brief sturen of contact met ons opnemen kan natuurlijk ook. Vraag om inzage in uw persoonsgegevens en geef uw naam, adres en telefoonnummer aan ons door. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.
Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft.

Recht op wijzigen van uw persoonsgegevens:

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzgen als wij ze onjuist of onvolledig hebben verwerkt of als we ze niet volgens de privacywet en -regelgeving hebben verwerkt.

Wilt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, neem dan contact met ons op of stuur een brief aan ons postadres. Geef aan welke persoonsgegevens we moeten wijzigen en waarom.

Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.
Tip:Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft.

Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens:

U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Gegevens die wij krachtens wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist, maar wel voor alle andere doeleinden geblokkeerd.

Persoonsgegevens laten verwijderen kan in de volgende gevallen:

 • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
 • u de toestemming voor verwerking heeft ingetrokken en geen andere rechtsgrond is voor de verwerking
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking voor direct marketing of profilering
 • er geen gerechtvaardigd belang meer is voor de verwerking
 • uw persoonsgegevens blijken onrechtmatig verwerkt

Wilt u persoonsgegevens laten verwijderen, neem dan contact met ons op of stuur een brief naar ons postadres. Geef aan welke persoonsgegevens we moeten verwijderen en waarom. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitskaart aan ons doorgeeft.

Daarna ontvangt u binnen een maand een reactie van ons. Het kan zijn dat we niet of niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen. Soms zijn we namelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.

Recht op data portabiliteit, download uw persoonsgegevens:

U heeft het recht uw persoonsgegevens* te downloaden. Dit kan makkelijk zijn als u ze wilt hergebruiken of om ze door te geven aan een ander bedrijf.

U regelt dat eenvoudig in Mijn Plano:Ga naar Mijn Gegevens en klik op de link ‘data portabiliteit’. Uw gegevens worden nu als .csv bestand gedownload.

Maar contact opnemen of een brief sturen naar ons correspondentieadres kan ook. Vraagt u dan om data portabiliteit van uw persoonsgegevens, ook uw meetgegevens kunt u op deze manier bij ons opvragen. Wij vragen uw naam, adres en telefoonnummer. En omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. U ontvangt vervolgens binnen een maand een reactie van ons. Wij sturen u deze gegevens toe in een computer leesbaar bestand.

Als een bedrijf dit recht voor u aanvraagt, hebben wij een machtiging van u nodig. We willen zeker weten dat dit bedrijf het in opdracht van u aanvraagt.

Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft.

*De download bevat uw persoonsgegevens die we van u hebben verkregen ‘via geautomatiseerde weg’ op basis van uw toestemming en/of een met u gesloten overeenkomst.

Recht op beperking:

Wilt u een beperking van een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens? Dat kan in de volgende situaties:

 • Gedurende de periode dat wij de juistheid van uw persoonsgegevens op uw verzoek controleren
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u vraagt beperking van deze verwerking en niet de verwijdering ervan
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • Gedurende de periode dat u een antwoord afwacht op de vraag of wij voor een bepaalde verwerking een gerechtvaardigd belang hebben

Wilt u het recht op beperking vragen, stuur dan een brief of email. Geef aan welke verwerking van uw persoonsgegevens moeten worden beperkt en waarom. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Wij vragen u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft.

U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Recht van Bezwaar:

Recht van Bezwaar tegen direct marketing:
Natuurlijk houden we u graag op de hoogte van onze activiteiten, aanbiedingen, nieuwe producten of diensten. Maar we begrijpen het ook als u dit niet wilt. Wist u dat ook zelf kunt bepalen hoe wij u informeren? U kiest gewoon wat u wilt. Via Recht van Bezwaar geeft u uw wensen aan. Onze commerciële berichten stoppen we dan. Of we gebruiken alleen nog de manier die u heeft gekozen.

Recht van Bezwaar tegen profilering:
Wij informeren u over producten en diensten die relevant zijn voor u. Met behulp van data analyses kunnen we u aanbiedingen doen die bij u passen. Ook hiervoor kunt u natuurlijk bij ons aangeven dat u dit liever niet wilt. Gebruik hiervoor uw Recht van Bezwaar. tegen profilering.

Recht van Bezwaar vraagt u aan via :

 • Recht van Bezwaar (tegen direct marketing en/of profilering)
 • Chat of contact met onze klantenservice
 • Per brief: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben. Kijk hiervoor onder het kopje: ” Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken’, de alinea: ‘Als er sprake is van gerechtvaardigd belang.’ Hier ziet u tegen welke verwerkingen u bezwaar kunt maken en hoe u dit aanvraagt.

Liever geen aanbiedingen meer per telefoon? Meld u aan bij het Bel-me-niet-register:

Bent u geen klant bij ons en wilt u niet langer gebeld worden over aanbiedingen geef uw telefoonnummer dan door via het Bel-me-niet-Register.

Uw telefoonnummer staat dan in het register en daarna mogen bedrijven u niet meer telefonisch benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.
Houdt u er wel rekening mee dat deze registratie niet geldt als u klant bent of bent geweest, of heeft aangegeven dat u een keer door ons benaderd wilt worden.

Ga ook zelf zorgvuldig met uw persoonsgegevens om:

Wij begrijpen dat u, net als iedereen, inmiddels veel wachtwoorden nodig heeft. Wij adviseren u ze altijd goed en veilig te bewaren. Want helaas zijn er oplichters die uw gegevens proberen te stelen via ‘phising’.

We raden u aan uw laptop, pc, telefoon (apparaten met persoonlijke gegevens) regelmatig te updaten. Gebruik ook een anti-virus voorziening. Daarmee voorkomt u kwaadaardige software.

Wij raden u ten zeerste af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’. Hiermee gooit u als het ware uw beveiliging weer weg. Voor advies en tips verwijzen we u graag naar www.veiliginternetten.nl.

Weet u niet zeker of een mail van ons is, bekijk dan onze mailadressen. En twijfelt u, neem dan vooral contact met ons op.

Heeft u een vraag of klacht over uw privacy?

We hebben zo goed mogelijk uitgelegd wat ons Privacy Statement inhoudt.

Goed om nog te weten dat wij een Data Protection Officer hebben aangesteld. Voor advies aan de organisatie en om toezicht te houden op de naleving van de privacy wet- en regelgeving binnen Plano Plastics b.v..
Heeft u vragen over dit Privacy Statement of een klacht over hoe wij persoonsgegevens verwerken? Neemt u dan per e-mail contact op met onze Data Protection Officer: data.protection@planoplastics.nl

Wij waarderen het zeer indien u eerst met ons overlegt over uw eventuele zorgen. Wij vragen u dan ook vriendelijk als u nog vragen of suggesties heeft over de gegevensbescherming, of indien je gebruik wil maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonlijke gegevens, contact met ons op te nemen.

Wij doen er alles aan zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. In dat geval is het mogelijk uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Plano Plastics b.v.

T.a.v data protection officer

Hurksestraat 2 C

5652 AJ EINDHOVEN

¹ Juridisch gezien bedoelen wij met ‘wij’: Plano Plastics b.v., Habraken 2330, 5507 TL Veldhoven en aan haar gelieerde ondernemingen. Op contact vindt u al onze contactmogelijkheden.

²Toekomstig mogelijkheid privé omgeving.

Genderneutraal is (toekomstig) mogelijk op verzoek