Recht van bezwaar

Recht van Bezwaar tegen direct marketing en profilering:

U heeft het recht aan te geven dat u geen commerciële informatie van Plano Plastics wilt ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om aan te geven of wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken voor profilering.

Recht van Bezwaar tegen direct marketing:

U heeft het recht om aan te geven dat u geen commerciële informatie van ons wilt ontvangen over producten en diensten. Laat het ons weten.

Recht van Bezwaar tegen profilering voor commerciële doeleinden:

Wij informeren u over producten en diensten die relevant zijn voor u. Met behulp van data analyse kunnen we u aanbiedingen doen die bij u passen.

Bel-me-niet Register l Postfilter.nl

Wilt u reclame boodschappen van andere bedrijven blokkeren? Meld u dan aan bij het bel-me-niet-register en/of bij Postfilter.nl.

Telefonisch contact blokkeren: Bel-me-niet Register
Geen post meer ontvangen: Postfilter.nl